Miville, Johann Jakob: Leichengebet gesprochen bei Beerdigung des Herrn Johann Jacob Handmann : den 8. Januar 1868 im Chor bei St. Peter. [Basel], 8. Januar 1868
Content of the document