Nietzsche, Friedrich: . Brief an Jakob Burckhardt. Turin, am 6. Januar 1889 [eher 4. oder 5.1.1889]
Contenu du document