Scheuchzer, Johann: Brief an Johann I Bernoulli. Dabam Raptissimè ut vides Tiguri, III. Idus Martij MDCCXII
Content of the document