BriefeAdressat(en)Z

zu den Filteroptionen
 
 • Titelblatt
  Gysi, Jakob [1679-1741] ; Zwinger, Theodor [1658-1724]
  Aarau, 9. März 1704
  Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr III 12:Nr.19
 • Titelblatt
  Gysi, Jakob [1679-1741] ; Zwinger, Theodor [1658-1724]
  Aarau, 20. Januar 1705
  Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr III 12:Nr.28
 • Titelblatt
  Gysi, Jakob [1679-1741] ; Zwinger, Theodor [1658-1724]
  Aarau, 11. August 1702
  Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr III 12:Nr.7
 • Titelblatt
  Gysi, Jakob [1679-1741] ; Zwinger, Theodor [1658-1724]
  Aarau, October 1702
  Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr III 12:Nr.9
 • Titelblatt
  Gysi, Jakob [1679-1741] ; Zwinger, Theodor [1658-1724]
  Aarau, 15. November 1702
  Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr III 12:Nr.10
 • Titelblatt
  Gysi, Jakob [1679-1741] ; Zwinger, Theodor [1658-1724]
  Aarau, 29. November 1702
  Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr III 12:Nr.11
 • Titelblatt
  Gysi, Jakob [1679-1741] ; Zwinger, Theodor [1658-1724]
  Aarau, [1. Januar] au commencement de l'année 1703
  Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr III 12:Nr.12
 • Titelblatt
  Gysi, Jakob [1679-1741] ; Zwinger, Theodor [1658-1724]
  Aarau, Januar 1703
  Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr III 12:Nr.13
 • Titelblatt
  Gysi, Jakob [1679-1741] ; Zwinger, Theodor [1658-1724]
  Aarau, 9. Mai 1703
  Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr III 12:Nr.14
 • Titelblatt
  Gysi, Jakob [1679-1741] ; Zwinger, Theodor [1658-1724]
  Aarau, 12. September 1703
  Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr III 12:Nr.15