33 Titel

zu den Filteroptionen
Suche nach: Adressat(en) = Cramer, Gabriel
 
 • Titelblatt
  Bernoulli, Johann [1667-1748] ; Cramer, Gabriel [1704-1752]
  [S.l.], [s.d., 1729.08.06 (?)]
  Universitätsbibliothek Basel, L Ia 655, Nr.8a-b
 • Titelblatt
  Bernoulli, Johann [1667-1748] ; Cramer, Gabriel [1704-1752]
  Bâle, ce 27. Juillet 1728
  Universitätsbibliothek Basel, L Ia 655, Nr.3a
 • Titelblatt
  Bernoulli, Johann [1667-1748] ; Klingenstierna, Samuel [1698-1765] ; Cramer, Gabriel [1704-1752]
  Basel, 6. Feb. 1729
  Universitätsbibliothek Basel, L Ia 655, Nr.5
 • Titelblatt
  Bernoulli, Johann [1667-1748] ; Cramer, Gabriel [1704-1752]
  Basel, 31. März 1729
  Universitätsbibliothek Basel, L Ia 655, Nr.6
 • Titelblatt
  Bernoulli, Johann [1667-1748] ; Cramer, Gabriel [1704-1752]
  Bâle, ce 15. Janv. 1728
  Universitätsbibliothek Basel, L Ia 655, Nr.1
 • Titelblatt
  Bernoulli, Johann [1667-1748] ; Cramer, Gabriel [1704-1752]
  à Bâle, ce 13. Mai 1728
  Universitätsbibliothek Basel, L Ia 655, Nr.2
 • Titelblatt
  Bernoulli, Johann [1667-1748] ; Cramer, Gabriel [1704-1752]
  Bale, ce 22 Juillet 1728
  Universitätsbibliothek Basel, L Ia 655, Nr.3
 • Titelblatt
  Bernoulli, Johann [1667-1748] ; Cramer, Gabriel [1704-1752]
  Bâle, ce 4 7bre 1728
  Universitätsbibliothek Basel, L Ia 655, Nr.4
 • Titelblatt
  Bernoulli, Johann [1667-1748] ; Cramer, Gabriel [1704-1752]
  Bâle, ce 4 juillet 1729
  Universitätsbibliothek Basel, L Ia 655, Nr.7
 • Titelblatt
  Bernoulli, Johann [1667-1748] ; Cramer, Gabriel [1704-1752]
  Bale, ce 3. Aoust 1729
  Universitätsbibliothek Basel, L Ia 655, Nr.8