Rilke, Rainer Maria: / Rilke, Rainer Maria an Wunderly-Volkart, Nanny; Korrespondenz. Glion, 27.4.1926
Contenuto del documento