Rilke, Rainer Maria: / Rilke, Rainer Maria an Schalk-Hopfen, Lili; Korrespondenz. Glion, 14.3.1926
Contenuto del documento