Thoma, Hans: Thoma, Hans an N.N. Karlsruhe, 4.7.1909
Inhalt des Dokuments