/ Spitteler, Carl an Spitteler, Anna [Tochter] und Spitteler, Marie-Adèle [Tochter]; Korrespondenz. Rigi-First, 14/07/1915
Content of the document