Spitteler, Carl: / Spitteler, Carl und Spitteler, Anna [Tochter] an Spitteler, Marie-Adèle [Tochter]; Korrespondenz. Langenbruck, 04/09/1910
Content of the document