Ball, Hugo: / Ball, Hugo an Hildebrand, Maria; Korrespondenz. Charlottenburg, 18.1.1911
Contenuto del documento