Bertschinger, Alfred: Alfred Bertschinger (geb. 1846) an Carl Cramer (1831-1901). 23.05.1884
Contenu du document