Bachmann-Goldschmid, Esther: Esther Bachmann-Goldschmid (geb. 1843) an Charles David Mayer-Eymar (1826-1907). 22.05.1882
Contenu du document