Bégot: Bégot, Petrefaktensammler, an Charles David Mayer-Eymar (1826-1907). 10.01.1901
Content of the document