Kaiser, Alfred: Alfred Kaiser (1862-1930) an Charles David Mayer-Eymar (1826-1907). 17.06.1889
Contenu du document