Lavater, Johann Caspar: 5 Briefe an [Johann Baptist von] Ruösch / J.C. Lavater an J.B. von Ruoesch, Januar 1794 (FA Lav Ms 578.192). [S.l.], Januar 1794
Inhalt des Dokuments