Bosshard, Heinrich: 5 Briefe an [Johann Caspar] Lavater / H. Bosshard an J.C. Lavater, 24. Januar 1786 (FA Lav Ms 503.111). Ziebik bey Deßau [Ziebigk bei Dessau], 24/01/1786
Content of the document